mobi army tai avatar game avatar

Thứ năm, 24/04/2014
Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực tỉnh Bắc Giang +++
Hoạt động tư vấn nghề và giới thiệu việc làm
Hoạt động tư vấn nghề và giới thiệu việc làm
Xuất khẩu lao động
Hoạt động tư vấn nghề và giới thiệu việc làm

Thông tin tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN GẤP LAO ĐỘNG (ĐI LÀM NGAY)
Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực tỉnh Bắc Giang thông báo tuyển gấp lao động (nam, nữ) làm công nhân điện tử tại Khu công nghiệp Đ&igrav

Liên kết website

Ảnh hoạt động