mobi army tai avatar game avatar

Chủ nhật, 21/12/2014
Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực tỉnh Bắc Giang +++
Hoạt động tư vấn nghề và giới thiệu việc làm
Hoạt động tư vấn nghề và giới thiệu việc làm
Xuất khẩu lao động
Hoạt động tư vấn nghề và giới thiệu việc làm

Thông tin tuyển dụng

TUYỂN LAO ĐỘNG
Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực tỉnh Bắc Giang tuyển lao động làm việc tại Khu công nghiệp VSIP và KCN Quế Võ - Bắc Ninh như sau:

Liên kết website

Ảnh hoạt động